divendres, 2 de desembre del 2011

ACTE DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L'AFA

ACTA 
De l’Assemblea General Ordinària de l’Agrupació Fotogràfica d’Arenys de Mar que va tenir lloc el dia 26 de novembre del 2011  a les 12h en segona convocatòria a la seu de l’entitat.

Punts de l’Ordre del Dia:

1-    Renovació de junta directiva
2-    Present i futur de l’entitat
3-    Torn obert de preguntes

Questions concretades:

1)    La nova junta s’aprova per unanimitat, amb la següent composició:
President: Enric Pera Pi
Vicepresident: Eduard Bartoll Pámpano
Secretària: Ana Teresa Montes Montes
Tresorer: Joan Puig Massuet
Arxivera: Teresa Lloret López
Vocals: Carme Ivern Pascual
                          Enric Guaus Termens
  Miquel Casal Mc Auley
A.   Miquel Rodríguez García

2)    Present i futur de l’entitat
El projecte que presenta el president de la nova junta es divideix en tres apartats:
1.     L’administració de l’entitat:
a.     Preparar la modificació dels estatuts per adequar-los a la nova normativa.
b.     Actualitzar i mantenir el llistat de socis així com les seves dades.
c.      Fer el canvi de signatures dels compte corrent de l’entitat per passar abans de final d’any la quota del 2011.
2.     L’activitat social:
a.   Buscar plataformes a la xarxa que ens permetin dur a terme una activitat dinàmica dels associats: noticies (cursos, concursos,...) exposicions virtuals de socis i convidats, master-classes, lliga social,...
b.    Convocar trimestralment trobades/sortides fotogràfiques.
c.    Mantenir el local del Seràfics com a punt de trobada.
d.   Col·laborar en les activitats de les entitats locals que tinguin com a objectiu fomentar el coneixement de la fotografia.
e.    Col·laborar, sempre que sigui possible, amb altres agrupacions fotogràfiques del país.
3.     La relació amb les administracions:
a.         Seguir col·laborant activament amb l’Ajuntament:
-           Programació d’exposicions a la sala del C.C. Calisay.
-          Participació en les publicacions municipals en les que se’ns demani col·laboració.
Atesa la vinculació professional del nou president amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar, s’ha de tenir en compte que:
·      Durant els anys que estigui com a president l’entitat no podrà demanar cap subvenció a l’Ajuntament d’Arenys de Mar.
·      La representació en actes públics entre l’Ajuntament i l’AFA, l’entitat estarà representada per un membre de la junta o de l’entitat.

  1. Torn obert de preguntes
En no haver preguntes, el president agraeix a tots l’assistència a l’assemblea i clou la sessió a les 13h.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada