dimecres, 25 de gener del 2012

REUNIÓ DE JUNTA DEL 18 DE GENER DE 2012

Resum de la reunió de Junta celebrada el passat dimecres 18 de gener de 2012, a les 9 de la nit, al local social de l’Agrupació Fotogràfica d’Arenys de Mar.

Van assistir-hi, en David Castanyeda, l’Enric Guaus, en Miquel Casals, en JM Saurí, en Joan Puig, i l’Enric Pera. Excusen la seva presència l’Eduard Bartoll, la Carme Ivern, l’Anna Montes, l’A.Miguel Rodríguez i la Teresa Lloret.

  • Preparació de l’Activitat del 29 de gener
Es proposarà al participants a la passejada fotogràfica que de les imatges preses durant la sortida en treballin dues o tres per:

  1. Penjar-les al facebook de l’Agrupació i poder ser comentades per tots plegats.
  2. Per quedar un dia al local per comentar-les.
Es demana que es faci una convocatòria el més àmplia possible (socis, facebook, web...) perquè la passejada sigui exitosa.

  • Exposició d’obres d’Eugeni Forcano a Arenys de Mar
S’explica que gairebé ja està tancada la vinguda d’una exposició d’obres de Forcano, el mes de març, a la sala d’exposicions del C.C.Calisay.
El dia 3 de febrer el president de l’AFA i la Reg. De Cultura han d’anar a parlar amb el Sr. Forcano per tal d’ultimar detalls.
L’exposició estarà organitzada per la Reg. de Cultura de l’Ajuntament d’Arenys de Mar,  la Casa Museu de Canet de Mar i l’AFA.

  • Treball fet amb les obres de l’AFA del 48
En David Castanyeda explica que el material que s’ha trobat al Museu d’Arenys és prou bo com per fer una exposició el mes d’octubre a la sala d’exposicions del Calisay.
Es proposa que l’exposició sigui un homenatge a la feina feta per la gent que va fundar de la primera AFA l’any 1948.

  • Contactes mantinguts per trobar una plataforma informàtica per fer la lliga social per internet
S’ha parlat en diferents empreses informàtiques per tal que ens avaluïn els costos de elaborar una plataforma per poder fer la lliga social i concursos puntuals per internet.
Se’ls ha explicat les fases que hauria de tenir el programa i també se’ls ha comentat que s’hauria de buscar finançament pel projecte atès que l’AFA no té dinars per pagar-lo.

  • Situació econòmica
El tresorer ens explica la situació actual de la tresoreria que és de 1.263€, tot apuntant que la Caixa ens ha cobrat 36 € de manteniment anual del compte i 8 € per cadascuna de les devolucions de rebuts.
S’acorda parlar amb la Caixa per explicar-los que som una entitat sense finalitat de lucre i demanar-los que ens treguin les comissions abans esmentades.
Es comenta que s’haurà de parlar directament amb uns quants socis atès que ens han retornat el rebut i no tenen correu electrònic.
S’acorda pagar al Seràfics la quantitat de 400€ en concepte de lloguer del local.
S’acorda pagar el deute que es tenia amb en Xavier Salbanyà de 98€ de la darrera exposició.

  • Concurs fotogràfic 300 anys del retaule
L’Ajuntament ens proposa organitzar un concurs fotogràfic sobre el retaule de l’església atès que enguany es celebra el seu 300è aniversari.
No es veu viable fer un concurs però s’acorda proposar a l’Ajuntament la possibilitat de fer un reportatge fotogràfic del retaule amb els socis que vulguin de l’AFA i fotògrafs amics de l’associació.
Es prepararà un pressupost per presentar-los-hi.


Al no haver-hi preguntes, el president agraeix a tots l’assistència i clou la sessió a les 10 de la nit.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada